EL RETORN DE LA TORTUGA

Autors:
Toni Llobet
Ramon Mascort
Xavier Capalleras
Il·lustracions:
Toni Llobet
® Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
Direcció General de Programació i Educació Ambiental
Primera edició: març 1997