Activitats del CRT de l'Albera

El Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera és una instal·lació vinculada al P.N. de l'Albera que es dedica a les següents tasques:

* Cria en captivitat de la tortuga mediterrània. Això es fa per tal de poder alliberar cada any un volum de tortugues nascudes en captivitat i poder reforçar les poblacions naturals existents.

* Cria en captivitat de les altres dues espècies pròpies de Catalunya, la tortuga d'estany (Emys orbicularis) i tortuga de rierol (Mauremys leprosa) que, amb una problemàtica similar, es fa necessari també en alguns indrets reforçar-ne les poblacions.

* Acolliment de tortugues exòtiques. En els darrers anys s'ha posat de moda tenir com a animal de companyia a una tortuga. Com que les de casa nostre són protegides, es posen a la venda moltes espècies provinents d'Amèrica, Africa o Asia. Molts dels particulars que compren aquestes tortugues al cap de poc temps se'n volen desfer per questió d'espai, de molèsties, etc. El CRT acull aquestes tortugues per tal d'evitar que siguin alliberades a la natura i competir i perjudicar les poblacions autòctones.

* Estudis científics. Per tal d'estudiar els diferents aspectes de la biologia i l'ecologia de la tortuga mediterrània a l'Albera i de les altres espècies de tortugues de Catalunya, es porten a terme al llarg de l'any diversos estudis. Aquests es publiquen en revistes científiques i es discuteixent amb altres tècnics en congressos arreu del món. (França, Alemanya, EEUU, Senegal, Suïssa etc.)

* Educació ambiental i pedagogia. En qualsevol projecte de recuperació d'una espècie cal, com a part indispensable d'aquest, informar-ne a la població. Això es fa des del CRT amb les visites. Rebem cada any (de març fins octubre, període d'obertura) uns 10.000 visitants, que a través de les explicacions i exposicions arriben a comprendre la problemàtica de l'espècie i les necessitats de preservar-la. Així mateix moltes escoles del país ens visiten, adequant aquestes al nivell escolar del grup i proporcionan material didàctic tant a l'alumne com al mestre per poder-lo treballar a l'escola.

* Amb el Pla de Recuperació de la Tortuga mediterrània a Catalunya, impulsat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat és pretén recuperar poblacions d'aquesta espècie que s'havien extingit de Catalunya, com ara al P.N. del Garraf, o al P.N. del Cap de Creus. Des del CRT es col·labora en aquests projestes i es crien també tortugues en captivitat per ser alliberades en aquests indrets.

Actuació recent a Cap de Creus

* Per tal de coordinar accions, actuacions i estudis pel que fa a la conservació de les tortugues a la conca de la mediterrània existeig la federació TORMED, amb seu a Brusel·les, de la que hi forma part el CRT de l'Albera junt amb altres centres europeus de recuperació de tortugues.

Tornar a inici