Localització

L'Albera és el tram més oriental del Pirineu i separa les planes de l'Empordà i el Roselló. Aquí hi viu des de fa milers d'anys la tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni). En l'actualitat és la única zona de tota la península ibèrica que hi viu aquesta espècie de forma natural. Una part de la serra de l'Albera és protegida sota la figura de Paratge Natural d'interés Nacional (Parc Natural).
Aquesta població de tortugues es troba des de fa anys sota el perill de desaparició a causa sobretot dels incendis forestals, destrucció de l'hàbitat, expoliació, etc
.

 

Tornar a inici