Normes de protecció del paratge natural

- Aquesta zona té un alt risc d'incendi forestal. No es permet, per tant, fer-hi foc sota cap concepte.

- Respecteu la flora: No es permet d'arrencar o malmetre cap classe de vegetal.

- Respecteu la fauna: No es permet la captura de cap animal ni cap acció que els pugui causar un dany. Per observar-los, sempre en silenci i sense interferir el seu comportament, es recomana la utilització de prismàtics.

- Els vehicles només poden circular pel paratge natural per les pistes senyalitzades. Eviteu els sorolls i els excessos de velocitat.

- No es permet l'acampada lliure dins el conjunt del paratge natural. Es pot sol·licitar un permís d'acampada a la Direcció del paratge natural que, si fa el cas, indicarà el lloc adequat.

- Es prohibeix llençar-hi deixailles; cal emportar-se-les i dipositar-les fora del paratge natural.

- La major part dels terrenys del paratge natural són de propietat privada. Cal que respecteu els bens i els edificis que hi trobeu.

- Procureu deixar-ho tot tan net com us agradaria de trobar-ho

Tornar a inici