La tortuga mediterrània de l'Albera, una espècie autòctona

Les representacions gràfiques
Algunes representacions gràfiques de tortugues terrestres ens mostren la importància de l'espècie en les societats antigues, ja sigui pel caràcter totèmic, ja sigui per formar part de la seva dieta, els seus utensilis o l'aixovar funerari.

Les restes de Sant Pere de Rodes
La troballa de dos exemplars articulats en una de les dependències del monestir benedictí de Sant Pere de Rodes (s.XV) ens interessa particularment per tal de testificar-ne la presència a l'edat mitjana en un territori, la serra Verdera, on actualment estàn extingides.

Els subfòssils del sud de França
En 30 jaciments prehistòrics del sud de França (Rosselló, Provença,etc) s'han trobat restes òssies de tortuga repartits en un període que abasta des de fa 2 milions d'anys fins ara. Són de destacar les restes trobades a la Cova de l'Aragó (Rosselló) de 300.000 anys d'antiguitat.

La història agropecuària de Sant Quirze
L'antiga propietat del monestir de Sant Quirze de Colera, que comprenia part dels termes de Port-Bou, Colera, Llançà, Rabós i Espolla, presenta una història agropecuària particular que ha incidit principalment en la desforestació i en l'explotació ramadera, a diferència d'altres sectors de l'Albera.

Tornar a inici