Problemàtica i conservació

La problemàtica de la disminució de la tortuga mediterrània en llibertat està encapçalada per la disminució d'hàbitats i els incendis forestals, però hi ha altres causes no menys importants.
La recol·lecció massiva per abastir la demanda de persones que les tenen en un terrat o jardí va se molt important fins que es va prohibir la seva tinença i comerç.
Un altre factor de regressió és la importació d'espècies forànies que posteriorment s'alliberen a la natura. Aquests nous animals competeixen pels mateixos hàbitats i en altres casos arriben a reproduir-se amb els autòctons donant lloc a híbrids, amb el que es perd la puresa de l'espècie i es compromet el seu futur.
L'alarmant disminució de poblacions ha provocat que Testudo hermanni estigui inclosa en el Conveni de Washington (apèndix II), anexe C-1 de la directiva d'espècies protegides de la UE, espècie estrictament protegida segons el Conveni de Berna, espècie protegida pel govern espanyol (BOE de 1973) i espècie protegida segons la Generalitat de Catalunya (DOGC de 1985).
Encara avui es practiquen expolis de la natura, es ven il·legalment i es roben exemplars d'aquesta espècie per saciar l'afany de col·leccionisme, sense valorar el que li convé a les tortugues per garantir el futur de l'espècie.

Tornar a inici