Hàbitat i territori

Les espècies estàn inscrites en el seu entorn. Les relacions i dependències amb els seus elements, s'anomena sistemes ecològics.


La tortuga mediterrània, a diferència de la tortuga nord-africana que és molt estepària, és una espècie del bosc mediterrà esclarissat, amb una estructura arbòria permeable i abundància de brolles. Els marges de bosc i els espais més oberts són necessaris pel desenvolupament de la posta.


Aquest hàbitat localitzat a la solana de la serra, entre els 100 i 400 metres d'altitut, ha estat secularment humanitzat, aprofitat per l'explotació de vinyes i olivets, pel carboneig i l'extracció del suro, però més encara per la ramaderia, local i transhumant.
Aquesta constant i antiga transformació del medi ha suposat
la reculada de l'espècie cap a nuclis més reduïts, desapareguent i enrarint-se en amples zones.

Tornar a inici