Els incendis forestals

Els incendis forestals són una de les principals causes de regressió de la tortuga mediterrània, sobretot quan aquests es repeteixen en un període curt de temps (entre 5 i 15 anys), impossibilitant així la normal recuperació de l'espècie.
El 20 de juliol de 1986 un incendi de grans dimensions assolà la serra de l'Albera gairebé en la seva totalitat (15.000 ha).
El 6 d'agost de 2000 un altre incendi va afectar una part del massís de l'Albera (prop de 1.000 ha a la serra Balmeta) i bona part del Parc Natural de Cap de Creus, en total 5.800 ha.

Malgat que la sensació de "verd" s'obte a la mateixa tardor, tot l'ecosistema queda greument afectat, i la seva recuperació serà molt lenta en el temps.

La tortuga mediterrània així com la fauna del sòl i els petits mamífers de poc desplaçament han estat els més afectats.
S'ha constatat que els percentatges de mortalitat poden variar molt d'un incendi a un altre, i fins i tot, en els diferents sectors cremats. Es considera, però, que uns pocs incendis més com aquests poden ser suficients per extingir l'espècie.

Tornar a inici