Origen i evolució

Les tortugues, com a grup zoològic, ha sofert poques variacions genètiques des de la seva formació. El gènere Testudo es forma ara fa 35 milions d'anys però no és fins al Pliocé -1 milió d'anys- que es separen les principals espècies del gènere i, entre elles, la tortuga mediterrània, Testudo Hermanni.
En el Plio-plistocè, l'espècie ocupa l'Europa Central, però amb l'avenir de les glaciacions, l'area de distribució fluctua i acaba arriconada a la riba nord del Mediterrà.
Al Neolític sembla detectarse un nou revifallament que es tradueix en abundants restes en els jaciments arqueològics. És en aquesta època que l'home introdueix diverses espècies a les illes del Mediterrà occidental com Mallorca, Menorca, Còrsega i Sardenya.
Però el veritable
retrocés de l'espècie s'acusa amb l'aparició de les civilitzacions més estructurades de la mediterrània, d'ençà l'època romana.

Tornar a inici