La tortuga Mediterrània (Testudo hermanni)


Quins són els seus costums i com es reprodueix

Es tracta d'un animal de costums diürns, que a l'estiu s'amaga a les hores de més calor i evita els dies en què el sol pica de debò. Malgrat que les tortugues s'han guanyat la fama de ser molt lentes, quan convé poden córrer i, si s'escau, fins i tot grimpar. Són actives del mes març fins a novembre, i fora d'aquesta època s'enterren per hivernar. Aquesta tortuga pot viure molt temps, de manera que s'han constatat casos d'exemplars amb gairebé 100 anys de vida.

La tortuga mediterrània s'aparella entre els mesos d'abril i juny, tot i que les còpules es poden perllongar fins a les darreries d'estiu. La posta és enterrada al sòl -on la tortuga fa una excavació amb les potes del darrera- i acostuma a estar composta d'un màxim de 6 ous que són molt blancs, de closca calcària i d'uns 35mm de diàmetre. No es tracta d'una posta única sinó de dues separades per un interval d'entre 10 i 30 dies. Un cop enterrats els ous en el niu la mare se'n despreocupa, de manera que quan al cap d'uns tres mesos -setembre/octubre- neixin les petites hauran d'espavilar-se totes soles. No serà fins al cap d'uns 10-12 anys que aquestes joves tortugues arribaràn a l'edat adulta.

 

Com és, on viu i de què s'alimenta

Les tortugues són rèptils primitius que es caracteritzen per estar proveïts d'una closca òssia amb plaques còrnies que recobreix el dors i el ventre de l'animal. Aquesta estructura deixa al descobert la part anterior, per on surt el cap i les potes del davant, mentre que per darrera treu les potes posteriors i la cua. És també característic de les tortugues possseir un bec corni i no tenir dents.

La closca de la tortuga mediterrània(Testudo hermanni), dorsalment molt bombada, és més ampla a la meitat posterior i fa uns 20cm de longitud. És de colors groc i negre molt contrastats, amb dues bandes fosques a la part ventral, que van del davant al darrera. Aquest animal, propi de la franja costanera nord-mediterrània, viu en zones amb alternança d'hàbitats com ara prats, conrreus, comunitats arbustives o bosquines, suredes i pinedes esclarissades. És de règim bàsicament herbívor, tot i que a vegades inclou també en la seva dieta algun invertebrat(cargols, llimacs...).

 

Com es distribueix i quins factors afecten les seves poblacions

La tortuga mediterrània es trobava àmpliament estesa en les àrees litorals de Catalunya, sud de França, Itàlia i pràcticament totes les illes del Mediterràni occidental. Avui dia, però, les seves poblacions han efectuat una davallada important, de tal manera que només en resten petits nuclis aïllats, tot encara en regressió i amb un futur ben incert. Per aquest motiu aquests animals estàn estrictament protegits. La serra de l'Albera(Alt Empordà) és l'unic punt de la península ibèrica on l'espècie ha subsistit.

Inici de pàgina

Tornar a inici