Distribució geogràfica del gènere Testudo
 

Relacionar gràfic amb gènere:

Relacionar numeració amb mapa:

Tornar a Tortugues terrestres de la conca mediterrània