CRT l’Albera

El Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera (CRT de l’Albera) es troba situat al Santuari del Camp, al municipi de  Garriguella (Alt Empordà), espai cedit pel Bisbat de Girona i la Parròquia de Garriguella i és gestionat per l’Associació Amics de la Tortuga de l’Albera, amb conveni amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i el Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera.

Comprèn instal·lacions destinades a l’estudi, conservació i cria en captivitat de les tortugues autòctones de Catalunya, en perill d’extinció, i col·labora en la recuperació d’altres espècies de la conca mediterrània o d’altres parts del món.

Des de fa uns anys l’Associació va adquirir un terreny adjacent a les actuals instal·lacions per tal d’ampliar-les i poder dotar de més espai i millor qualitat als centenars de tortugues que hi fan vida. De moment, aquest nous espais no estan oberts al públic.

Els objectius del Centre

Els objectius prioritaris son la cria en  captivitat de la tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni), espècie que manté a la serra de l’Albera la darrera població natural de la península Ibèrica i de la tortuga d’estany (Emys orbucularis) per tal de ser alliberades als seus hàbitats naturals i recuperar-ne les poblacions. En l’actualitat es porten alliberades més de 3.000 exemplars de tortuga mediterrània a la serra de l’Albera i quasi 700 exemplars de tortuga d’estany a la conca del riu Ter, estany de Banyoles i Aiguamolls de l’Empordà.

El Centre també participa en el programa de reintroducció de la tortuga mediterrània als Parcs Naturals del Garraf i de la serra del Montsant, on s’hi ha pogut alliberar 1.200 exemplars nascuts a Garriguella.

Una altra funció és la d’acollida de tortugues exòtiques trobades escapades, abandonades o confiscades per les autoritats i amb algunes d’aquestes espècies protegides col·laborem en programes de cria en captivitat.

Els estudis de camp i científics que es porten a terme tant a dins el Centre com als hàbitats naturals van dirigits a conèixer diferents aspectes de l’ecologia, biologia de les tortugues, així com del seu hàbitat, per tal de contribuir a la conservació de les poblacions naturals.

Les instal·lacions del CRT de l’Albera a part de l’activitat de cria en captivitat i estudi s’hi desenvolupa una feina de sensibilització destinada a tots els estament socials. El Centre és obert al públic des de l’any 1994 i compleix funcions didàctiques. Rep la visita de particulars, famílies, grups, escoles i turistes intentant difondre valors de respecte i estima cap a les tortugues i els seus hàbitats naturals. El nombre de visitants anuals que rep el Centre (entre el març i l’octubre) és d’entre vuit mil i deu mil visitants, fluctuant segons l’any.

El CRT de l’Albera disposa d’una pàgina web i Facebook amb informació en varis idiomes. Així mateix, els visitants a les instal·lacions tenen tota la informació escrita i audiovisual en català, espanyol, francès, anglès i alemany.

Els visitants del Centre poden observar a la tortuga mediterrània, espècie catalogada com a «en perill d’extinció» en una recreació del seu hàbitat natural i dins la zona geogràfica de distribució de l’espècie .A més, es mostren les altres dues espècies de tortugues d’aigua autòctones de Catalunya i més de vint espècies diferents tant de la conca mediterrània com de la resta del món. S’explica els diferents aspectes de la biologia i ecologia d’aquests animals i què es fa per la seva conservació i per la protecció dels seus hàbitats. S’observen els processos naturals de postes, naixements i tractament de les cries. L’activitat de la visita es complementa amb un audiovisual, en diferents idiomes, que ajuda a entendre la dinàmica de treball en la conservació d’espècies amenaçades.

També el Centre disposa d’una activitat específica de visita destinada a grups escolars de totes les edats (infantil, primària, secundària i batxillerat).

El CRT de l’Albera, té convenis amb diferents universitats catalanes per a la formació d’estudiants en pràctiques dels graus de Biologia i Ciències Ambientals. Els estudiants accedeixen a aquestes pràctiques cada any, sobretot, durant la primavera i estiu. Tenen la possibilitat de fer estada al Centre, on disposen d’unes estances destinades a acollir-los tant a ells com a altres investigadors interessats.