Tortugues invasores

TORTUGUES INVASORES

El problema de les tortugues aquàtiques exòtiques

A partir de la dècada de 1970 es comencen a comercialitzar de forma generalitzada a tot Europa, les anomenades tortugues de Florida (Trachemys scripta elegans), originàries del centre i sud d’Estats Units (Texas, Oklahoma, New México, Kansas, Kentucky, Indiana, Alabama, Tennessee, Arkansas, Il·linois i Missouri), per tal de ser venudes com a animals de companyia.

Àrea de distribució de les anomenades tortugues de Florida:
centre i nord d’Amèrica

Aquestes tortugues són criades en granges en el sud d’Estats Units, per tal de ser venudes arreu del món.
A Espanya, les primeres dades que disposen de registre d’importació són de 1983, quan van arribar unes 185.000 tortugues. Entre l’any 1991 i el 1995, Espanya va importar unes 500.000 tortugues anuals.

El comerç és, sobretot, d’exemplars joves de poques setmanes de vida. Normalment es tenen a casa en petits recipients de plàstic i són l’entreteniment de molts nens. La principal característica per a la seva identificació és la taca vermella que tenen a cada costat del cap, darrere l’ull.

Tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans)

Quan són adultes poden arribar a mesurar uns 30 cm de llargada, es tornen agressives i poden mossegar amb facilitat.La manca d’espai, els problemes d’higiene i aquesta agressivitat són les principals causes per les quals els seus propietaris les alliberen a rius i estanys. Aquí comença el problema.

Des de fa uns anys el constant alliberament de tortugues de Florida als nostres rius i estanys ha permès que a hores d’ara es comencin a observar tortugues de Florida en la majoria de zones humides de Catalunya.
Això comporta un risc ecològic de difícil avaluació a mig termini; per a les nostres tortugues aquàtiques autòctones suposa una competència pel territori i l’alimentació, i una depredació directa dels juvenils, també hi ha el risc de transmissió de possibles malalties (són portadores de salmonel·losi).
Essent una espècie molt voraç i agressiva, és un gran depredador per a d’altres espècies de rèptils, amfibis, peixos, aus aquàtiques i tota mena d’invertebrats.
A l’Empordà és habitual observar tortugues de Florida al riu Ter, Fluvià, Orlina, Llobregat d’Empordà i en moltes basses i estanys de l’Albera. Així mateix, al P.N. dels Aiguamolls de l’Empordà comença a ésser-hi abundant. Molts altres llocs de Catalunya i de la resta d’Europa es troben en la mateixa situació.
Des de l’any 1992 s’ha comprovat la seva reproducció en varis punts de Catalunya, però hi ha indicis que ja es produïa en anys anteriors.
Sens dubte és l’espècie de rèptil introduïda a Europa en època recent que ha aconseguit la més àmplia i ràpida distribució, essent considerada una espècie invasora.

En el Congrés Internacional de Conservació de Tortugues celebrat el 1995 a Gonfaron (França), entre altres es va tractar aquesta problemàtica de la tortuga de Florida, arribant a una resolució final que va ser enviada a tots els estats d’Europa, Japó, Sud-àfrica i Estats Units (els principals destins del comerç d’aquesta espècie).

Resumida diu així:

«Considerant que la tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans) des de fa molts anys s’ha criat en grans quantitats per a la seva venda als Estats Units, que la legislació actual als EE.UU. prohibeix la venda de tortugues petites al públic en general (afavorint encara més la venda als mercats internacionals). Que la majoria de les tortugues petites moren a mans dels compradors, que les que sobreviuen i creixen són alliberades a rius i estanys i que actualment es reprodueixen ja en llibertat a Europa, Japó, Sud-àfrica i altres llocs, competint i fins i tot depredant sobre les espècies autòctones i que tot això representa una seriosa amenaça ecològica.

ES RESOL que es suspengui el comerç internacional d’exemplars juvenils de la tortuga de Florida tant als països importadors com als exportadors i que aquells estats que ja tinguin poblacions introduïdes d’aquesta espècie busquin els mitjans humans però efectius per eliminar-les de les seves aigües».

Finalment les veus d’alarma donades per la comunitat científica internacional van donar el seu fruit i l’any 1997 es prohibia la importació a la Unió Europea de la tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans).

L’any 1997, un any abans de la prohibició de la importació, i probablement en previsió d’aquesta, a Espanya es van importar 900.000 exemplars.
A Catalunya, abans de la seva prohibició, es comercialitzaven uns 250.000 exemplars anualment.

I com que el comerç i les lleis del mercat tenen molt de poder en la nostra societat, els criadors americans van substituir aquesta tortuga per altres subespècies i espècies noves que fins el moment ens eren desconegudes i que la llei els permetia la seva exportació. La Trachemys scripta elegans ja no es comercialitza però el seu lloc ha estat ocupat per Trachemys scripta scripta, Trachemys scripta troostii, Trachemys emolli i d’altres tortugues aquàtiques dels gèneres Chrysemys, Pseudemys, Graptemys, Chelydra, … El resultat a hores d’ara continua essent el mateix: els nostres ecosistemes aquàtics i les espècies que hi habiten en pateixen les conseqüències.

Trachemys scripta scripta
Trachemys scripta troostii
Trachemys emolli
Pseudemys concinna
Pseudemys nelsoni
Graptemys pseudogeographica
Chelydra serpentina

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, així com diverses entitats dedicades a la conservació de la natura, esmercen esforços en l’eradicació d’aquestes espècies de la natura.

Per tant, vista una mica la magnitud d’aquesta problemàtica que s’ha generat a casa nostra, cal aconsellar des d’aquestes pàgines que no s’han de comprar sota cap concepte aquestes petites i simpàtiques tortugues i que si algú en té a casa i se’n vol desfer, no les alliberi mai a la natura.

En el Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera
NO ACOLLIM AQUEST TIPUS DE TORTUGUES PER MANCA D’ESPAI.