Articles, estudis i publicacions

Manual de bones pràctiques // Manual de buenas prácticas // Manual of best practices


Comparison of movements and growth rate of wild and captive bred hermanns tortoise at Serra de l’Albera


Estudi de la depredació de postes de tortuga mediterrània


Impact of mountain chains, sea straits and peripheral populations on genetic and taxonomic structure of a freshwater turtle, Mauremys leprosa (Reptilia, Testudines, Geoemydidae)
Uwe Fritz et al


La presencia de quelonios en yacimientos neolíticos en Cataluña


La tortuga mediterrània (Testudo h. hermanni) a l’Albera. Causes de regressió, estat actual de les poblacions i perspectives de futur


The fossil register of the genera Testudo, Emys and Mauremys of the quaternary in Catalonia


El registre fòssil dels gèneres Testudo, Emys i Mauremys del quaternari a Catalunya


Estudi sobre la depredació i supervivència d’exemplars juvenils de tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni) a la Serra de l’Albera (Pirineu Oriental, Catalunya)


Restes fòssils de Testudo hermanni al massís del Garraf


Aportacions sobre l’estudi de l’alimentació de la tortuga mediterrània Testudo hermanni hermanni (Gmelin, 1789) a la serra de l’Albera (Catalunya)
 


Test of the efficacy of two chemical repellents in the control of Hermann’s tortoise nest predation.Catalonia is home to Hermann’s tortoise, a breed gradually increasing in numbers.La cria en captivitat de la tortuga mediterrània i la necessitat d’actuacions manipulatives per a millorar l’estat de conservació de la població de l’Albera.El programa de recuperació de la tortuga mediterrània, Testudo hermanni hermanni, a la serra de l’Albera.Análisis de la presencia de tortugas terrestres alóctonas y autóctonas asilvestradas en Cataluña (NE España)Avaluació de l’eficàcia d’aplicacions de productes repel•lents en el control de la depredació de les postes de la tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni).The control of western Hermann’s tortoise nest predation.


Dades sobre la incidència d’un incendi forestal en la població de tortuga mediterrània (Testudo hermanni) a la serra de l’Albera (Alt Empordà; Catalunya)


El projecte estany. El cas de la tortuga d’estany (Banyoles)


Mejora de los hábitats y especies de la Red Natura 2000 de Banyoles. El caso del galápago europeo


Pòster: Dades sobre la incidència d’un incendi forestal en la població de tortuga mediterrània de la serra de l’Albera


CARETTA.CAT. Estudi de la viabilitat d’implantació d’una població nidificant de tortuga careta (Caretta caretta) a Catalunya (Treballs de la SCH núm. 6).


Testudo hermanni hermanni in the Albera Mountains, Catalonia, northern Iberian Peninsula.


Dades sobre la incidència d’un incendi forestal en una població de Tortuga medit. a
l’Albera


El projecte estany. El cas de la tortuga d’estany (Banyoles)


European pond turtle in the river Ter Basin (2017)


Mejora de los hábitats y especies en red nat.2000 en Banyoles. El galapago europeo


Pòster. Estudi Emys i Mauremys CRT 2018


Pòster. Incidència d’un incendi forestal a l’Albera sobre la tortuga mediterrània


Característiques poblacionals de la tortuga mediterrània Testudo hermanni Gmelin a la serra de l’Albera (Reptilia: Testudinidae).
Albert Bertolero, Joan Budó i Nil Torres


Nutritional Ecology of Testudo hermanni hermanni in the Albera, Catalonia. Mariana Loss, Beate Pfau & Joan Budó


Stranding of freshwater turtles at different sea beaches in Catalonia after storm Gloria. Ramón Mascort, Enric Badosa, Joan Budó, Xavier Capalleras, Joaquim Soler & Albert Martínez-Silvestre.


Thirty years of study, conservation, captive breeding and population reinforcement of Hermann’s tortoise in the Sierra de l’Albera


Influència de la pluja sobre la depredació de nius de tortuga mediterrània a la Serrra de l’Albera
Influence of rainfalls on Hermann’s tortoise nests predation in the Albera range.


Disminució de la detecció de nounats i juvenils de tortuga mediterrània a la Serra de l’Albera
Decline in the detection of hatchlings and juvelines of Hermann’s tortoise in the Albera mountains


High prevalence of Picornavirus and Mycoplasma in free-living Hermann’s tortoises Testudo hermanni in L’Albera Mountains